spkowala                     
   ARCHIWUM
   PROJEKTY
   "Wieści z Kowali"
   AKTUALNOŚCI
   GROMADA ZUCHOWA
   PRZEDSZKOLAKI
   SPORTOWE WIEŚCI
   BIBLIOTEKA
   HARCERSTWO
   HISTORIA SZKOŁY
   INFORMACJE
   KOŁO TEATRALNE
   KONKURSY I AKCJE
   PATRON SZKOŁY
   PRACOWNICY
   PRZYJACIELE SZKOŁY
   SPRAWDZIAN KLASY VI
   UCZNIOWIE
   WARTO ZOBACZYĆ
   ZASADY REKRUTACJI

 

 Ważna informacja!!!  

Ta strona jest już nieaktualna!!! Zapraszamy do nowego serwisu pod adresem:

spkowala.com.pl

        
 


 Serdecznie witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  im. gen. Antoniego Hedy ps."Szary" w Kowali, gmina Sitkówka - Nowiny.

 

                    Została ona stworzona po to, aby przybliżyć Państwu naszą działalność, aby lepiej sprostać Waszym wymaganiom i potrzebom. 

 ZOSTALIŚMY "Cyfrową szkołą" zobacz tutaj...

             

Przetarg na dostarczenie pomocy dydaktycznych  w ramach  programu "Cyfrowa szkoła"  - potrzebne dokumenty -                           zobacz tutaj:                                                  

 

     Ogłoszenie

 

      

 

Od 18 października 2012 roku w każdy czwartek  o godzinie 15.30 w naszej szkole odbywają się zajęcia dla dzieci, które zgłosiły się do zespołu pieśni  i tańca „Mali Kowalanie”.         Zajęcia prowadzą specjaliści z WDK w Kielcach:

 •      Pan Bartłomiej Wałek – choreograf
 •    Pan Krzysztof Korban – muzyk

ZAPRASZAMY CHĘTNE DZIECI Z KLAS I – III ORAZ DZIECI                       5 i 6 LETNIE Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ZAJĘCIA. 

                               JESZCZE SĄ WOLNE MIEJSCA!!!

Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie     w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

                

 

Comenius 2010/2012

Comenius 2012/2014

Jesteśmy dumnymi posiadaczami „Jodły Papieskiej”.


Społeczność szkolna i gminna zjednoczyły się ze wszystkimi, którzy przeżywają beatyfikację Jana Pawła II, przypadającą na dzień 1 maja 2011r. Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia i zaznaczenia ponadczasowych wartości wypływających z nauk Ojca Świętego w dniu 29 kwietna 2011 roku o godz. 12.00 przystąpiliśmy do posadzenia „Jodły Papieskiej” jako żywego pomnika upamiętniającego ten szczególny dzień obecnego stulecia.


 

                                                                            czytaj więcej...OTRZYMALIŚMY EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ
JAKOŚCI
  za dwa nasze projekty!!!    

      Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projektach  eTwinning :

 • "Lets make our toys ourself"  

 • "The health promotion just in the kindergarten"


Oznacza to, że praca pani Anny Głogowskiej - Frączek, jej

uczniów i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy

europejski poziom.

W związku z tym, otrzymaliśmy certyfikaty, którymi chwalimy się

na naszej stronie  internetowej ponadto wywiesimy je w

widocznym miejscu w szkole oraz zamieścimy informacje w

lokalnej prasie: „Głosie Nowin” i „Wieściach z Kowali”. Nasze

nagrodzone projekty zostały pokazane w specjalnym miejscu na

Europejskim Portalu:

http://www.etwinning.net.
W naszej szkole już od dłuższego czasu dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Staramy się, aby szkoła tętniła życiem szkolnym i kulturalnym, aby każdy mógł znaleźć coś co go zainteresuje i zaciekawi. Nauczyciele oprócz tego, że starają się jak najlepiej realizować program nauczania z poszczególnych przedmiotów, aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki w nauce to poświęcają swój czas na działalność pozalekcyjną. Organizują imprezy artystyczne, patriotyczne, sportowe, uczestniczą wraz z uczniami w programach edukacyjnych, konkursach i akcjach na terenie szkoły, gminy i poza nią.

 
Jesteśmy szkołą, która posiada bogatą ofertę edukacyjną. Poznajemy dzieje naszej szkoły, gromadzimy wszelkie informacje związane z naszym regionem, tworzymy własne tradycje szkolne. Stale i systematycznie podnosimy standard pracy i nauki   w naszej placówce. W szkole pracuje zespół nauczycieli posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, otwarty na potrzeby wychowanków.

W NASZEJ SZKOLE:
 

 • uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności
 • nauczyciele, uczniowie i rodzice współpracują ze sobą aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki
 • nauczyciele pracują, aby coraz lepiej uczyć i wychowywać
 • panuje atmosfera sprzyjająca intelektualnemu rozwojowi uczniów
  

DLA NASZYCH UCZNIÓW ZAWSZE MAMY CZAS!

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę, stale doskonalącą swoje umiejętności,
  • możliwości rozwijania przez dzieci indywidualnych zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, artystycznych, językowych, komputerowych,
  • naukę jednozmianową w nowoczesnych mało licznych klasach,
  • zajęcia języka angielskiego od klasy pierwszej,
  • zajęcia na komputerze od klasy pierwszej,
  • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy,
  • obiady oraz opiekę w świetlicy szkolnej  do 15.30    (w razie potrzeby rodziców może być czynna dłużej),
  • całodobowy monitoring,
  • realizację indywidualnych potrzeb dzieci,
  • opiekę pedagoga i logopedy,
  • możliwość nauki pływania na basenie,

Szkoła dysponuje:

  • przestronnymi, jasnymi klasami do zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • dwoma pracowniami komputerowymi,
  • dużą salą gimnastyczną i boiskiem,
  • placem zabaw dla dzieci,
  • świetlicą szkolną,
  • biblioteką i czytelnią, 
  • salą regionalną,
  • harcówką;
 • Uczniowie naszej szkoły mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 • Plan zajęć jest dostosowany do dojazdów, uczniowie nie spóźniają się do szkoły i do domu.
 • Uczniowie naszej szkoły biorą  udział w licznych imprezach, uroczystościach, akcjach i programach edukacyjnych, gdzie odnoszą liczne sukcesy.

 

Jesteśmy szkołą o wysokim europejskim standardzie jakości świadczonych usług edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych!!! 
Copyright ©2018 by spkowala
Kreator Stron www